Lojaliti program

ZANIMLJIVA STATISTIKA LOYALTY (LOJALITI) PROGRAMA

Zanimljiva statistika Loyalty (lojaliti) programa

Da li ste znali da loyalty program, odnosno kako se kod nas kaže lojaliti program, može da poveća profitabilnost Vaše kompanije za 25-125%?
Glavni podsticaj za učešće korisnika u programima lojalnosti jesu finansijski benefiti.

Dobar program lojalnosti rezultira sa 2,4 puta većim prihodom po kupcu.
80% više ponovljenih kupovina kao i povećanje prosečne vrednosti kupovine za čak 33%.

Više zanimljih statistika loyalty (lojaliti) programa na:
https://www.loyalty.rs/lojaliti-program-na-meru/