Hibrid loyalty

Loyalty program koji spaja više tipova programa u jedan što omogućava prilagođavanje bilo kom biznis modelu

Hibrid loyalty

Zaobiđite limitacije pojedinačnih loyalty programa i ostvarite pun potencijal. Počnite sa određenim funkionalnostima jednog programa i dodajte postepeno funkcionalnostis ostalih.

„Igrajte“ se sa različitim elementima iz različitih loyalty programa kako bi videli šta najbolje prolazi. Ne morate se vezati za samo jednu ideju.

Oblikujte hibrid loyalty  tako da zaista doseže svoju publiku. Optimiuzujte svoj loyalty program tokom vremena tako da zaistao odgovara vašim klijentima i kupcima.

Ostvarite trajan uticaj na kupce uvođenjem funkcija koje podržavaju poruku vašeg brenda. Nagradite održivost ili aktivan način života za povezivanje sa kupcima.

Za koga je ovaj loyalty program?

Brendovi i trgovci na malo koji žele da dostignu ili poboljšaju svoje ključne pokazatelje učinka

Kompanije koje žele da potpuno usklade loyalty program sa svojim brendom

Brendovi koji žele da usklade program sa svojom publikom

Naši verni partneri