Loyalty, lojaliti, loyalty program

MOBILE FIRST DA ILI NE?

Da li kupci koriste Loyalty aplikacije na telefonu ili su kartice i dalje tu?

Poslednjih nekoliko godina svedoci smo pojave i uzlaznog kretanja dva tehnološka trenda savremenog biznisa: digitalne transformacije i „mobile first“ pristupa.

Veliki broj kompanija koje nastoje da drže korak sa vremenom krenule su na taj izazovan put, prelazak sa analogne na digitalnu budućnost sa željom i namerom da unaprede svoje poslovanje, učine ga „pametnijim“ (otuda pomama izraza sa prefiksom smart), bržim i boljim, a shodno tome i efikasnijim u krajnjem smislu.

Istraživanje kompanije Center for Retail Research je pokazalo da je svega 16% maloprodajnih loyalty aplikacija u upotrebi od strane korisnika, dok je oko 27% preuzeto, a nikad nije ni bilo korišćeno.

Dakle, postoji li interesovanje za ovaj pristup u razvoju loyalty programa, kako sa strane potrošača, tako i iz ugla kompanija?
Pročitajte više klikom na pdf.