loylalty program, gift card

BORBA ZA LOJALNOST KORISNIKA I LOYALTY PROGRAMI

loylalty program, gift card

Prolazna moda ili neophodan preduslov opstanka u svetu biznisa?

Svet se menja. Svakodnevno. Brzo. Nažalost, ne uvek na bolje. Pravila koja su vredela nekad u hodu se menjaju. Ono što je nekada bilo dovoljno za uspešan biznis danas više ne važi. Nije dovoljno samo imati dobar proizvod, razvijene veštine prodaje i brzu i efikasnu distribuciju. Potrebno je više od toga. Pritisnuti, s jedne strane, narastajućom i snažnom konkurencijom, a sa druge nikad moćnijim i zahtevnijim kupcima, poslovni subjekti moraju da se dovijaju. Da smišljaju načine kako da opstanu, rastu i razvijaju se. Da li su u toj „borbi“ programi lojalnosti ključni adut, x faktor, ili je reč samo o prolaznom trendu?